CLUB DE PETANQUE HEERLEN
CLUB DE PETANQUE, VARENBEUKERWEG 44, HEERLEN
De club - Contributie: Contributie jeugdleden van 8 t/m 13 jaar € 1,50 per maand Contributie jeugdleden van 14 t/m 15 jaar € 2,50 per maand Contributie jeugdleden van 16 t/m 17 jaar € 4,00 per maand Contributie (volwassenen) vanaf 18 jaar € 8,00 per maand Gezinscontributie maximaal € 22,00 per maand De betaling van de contributie moet met een machtiging voor incasso worden gedaan. Mocht u dit niet willen dan is het mogelijk de contributie vooruit voor één jaar te betalen. Het eenmalige inschrijfgeld voor onze vereniging: Onder 18 jaar J-licentie (jeugdlicentie) gratis Vanaf 18 jaar met een clubkaart (verenigingslicentie) € 15,00 Vanaf 18 jaar met een W-licentie (wedstrijdlicentie) € 15,00 2e Lidmaatschap of meer uit hetzelfde gezin, op één adres wonende, bedraagt de eenmalige inschrijving € 10,00 per persoon.