CLUB DE PETANQUE HEERLEN
CLUB DE PETANQUE, VARENBEUKERWEG 44, HEERLEN
De club - Contributie: Contributie jeugdleden van   8 t/m 13 jaar €   1,50 per maand Contributie jeugdleden van 14 t/m 15 jaar €   2,50 per maand Contributie jeugdleden van 16 t/m 17 jaar €   4,00 per maand Contributie (volwassenen) vanaf 18 jaar €   8,00 per maand Gezinscontributie maximaal € 22,00 per maand De betaling van de contributie moet met een machtiging voor incasso worden gedaan. Mocht u dit niet willen dan is het mogelijk de contributie vooruit voor één jaar te betalen.   Het eenmalige inschrijfgeld voor onze vereniging: Onder 18 jaar J-licentie (jeugdlicentie) gratis Vanaf 18 jaar  met een clubkaart (verenigingslicentie) € 15,00 Vanaf 18 jaar  met een W-licentie (wedstrijdlicentie) € 15,00   2e Lidmaatschap of meer uit hetzelfde gezin, op één adres wonende, bedraagt de eenmalige inschrijving € 10,00 per persoon.